Konferencja Naukowo-Techniczna: Woda - kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji (Kraków, 18-20.09.2024)

Informujemy, że termin rejestracji na konferencję został przedłużony do 15 maja 2024 r.

____________________________

29.03.2024

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Miłych spotkań w rodzinnym gronie i wśród przyjaciół.

Chrystus rzekł Jeszcze chwila, a świat nie będzie Mnie już oglądał;

lecz wy Mnie będziecie oglądać, bo Ja żyję i wy będziecie żyli.

życzą w duchu wiecznej nadziei

Sekretarz i Przewodniczący


 ____________________________

22.01.2024

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 stycznia 2024 roku zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Byczkowski

Emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wybitny specjalista w dziedzinie hydrologii.

Biogram Profesora Andrzeja Byczkowskiego (źródło:SGGW) [pdf]


 ____________________________

05.01.2024

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku odbędą się dwie konferencje współorganizowane przez Komisję Hydrologiczną PTG:

- Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna: Hydrologia i Człowiek. Interakcje i wyzwania (Łódź, 6-7.06.2024) [link]

- Konferencja Naukowo-Techniczna: Woda - kluczowy czynnik rozwoju cywilizacji (Kraków, 18-20.09.2024) [link]

Szczegółowe informacje znaleźć można w naszej zakładce "Najbliższe konferencje" oraz na internetowych stronach Konferencji.

____________________________

24.12.2024 r.

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą spokój, radość i czas na refleksję.

Niech miłość i pokój towarzyszą Wszystkim każdego dnia w nadchodzącym 2024 roku,

życzą

Przewodniczący i Sekretarz KH PTG

____________________________ 

 


06.04.2023 r.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
rodzinnych, zdrowych, z odrobiną mokrego "śmigusa-dyngusa"
i radosnego odśpiewania:
Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał,
Chrystus bowiem zmartwychwstał!
Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość
życzą
Przewodniczący i Sekretarz KH PTG

____________________________

15.11.2022 r.

Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu 7 listopada 2022 r. zmarł Profesor Dariusz Borowiak, hydrolog i limnolog, kierownik Zakładu Limnologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 17 listopada o godz. 10:00 mszą świętą w Kościele pw. św. Judy Tadeusza w Gdańsku (ul. Świętokrzyska 47a). O godz. 11:30 zaplanowano pożegnanie w kaplicy cmentarnej Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku (ul. Łostowicka 35).

Biogram Profesora Dariusza Borowiaka (żródło: UG) [pdf]


____________________________

30.09.2022 r.

Informujemy, iż prof. Mirosław Żelazny został wybrany Przewodniczącym Komisji Hydrologicznej w kadencji 2022-2026.

Gratulujemy.

____________________________

30.09.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze wspomnieniem po długoletnim członku Komisji, prof. Zygmuncie Maksymiuku, który odszedł pod koniec ubiegłego roku. Materiał został opublikowany na łamach Czasopisma Geograficznego, T. 93, z. 2., 2022, przez prof. Pawła Jokiela. [link]

____________________________

13.04.2022 r.

 

Wszystkiego dobrego,
malowanego jaja dużego,
wiosennej nareszcie łączki,
na której zajączki jedzą makowce
i pasą owce,
a na koniec…
dyngusa wesołego, po pachy mokrego.

życzą
Przewodniczący i Sekretarz KH PTG

 

 

 

____________________________

20.12.2021 r.

Serdecznych Świąt Bożego Narodzenia 

otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym,

dużo cierpliwości i nadziei

oraz wiele szczęścia

w nadchodzącym 2022 Roku,

życzy Przewodniczący i Sekretarz KH PTG

____________________________

13.12.2021 r.

Życiorys Profesora

____________________________

07.12.2021 r.

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny

Uprzejmie informujemy, że IV Krajowy Kongres Hydrologiczny odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje znaleźć można na internetowej stronie Kongresu [link], na stronie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich [link], orz w naszej zakładce "Najbliższe konferencje" [link].

____________________________

08.11.2021 r.

Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Konferencji Naukowo-Technicznej: Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi [link]

____________________________

31.03.2021 r.

Z okazji Świąt Wielkanocnych najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności, smacznego Jajka, radosnego Alleluja, profesjonalnego Dyngusa, a przede wszystkim nieskończonych pokładów wiosennego optymizmu,

życzy Przewodniczący i Sekretarz KH PTG

____________________________

15.02.2021 r.

Seminarium pt: Susza – wyzwania i perspektywy

W dniu 28.01.2021 r odbyło się seminarium pt: „Susza – wyzwania i perspektywy” zorganizowane przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Komisją Hydrologiczną Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Ze względu na wagę problemów seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W trakcie seminarium zaprezentowano łącznie 6 referatów.

Materiały z seminarium znajdują się pod adresem: https://shp.org.pl/konferencje-i-seminaria-shp/seminarium-2010/
____________________________

24.12.2020 r.

Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody

Zapraszamy do pobrania najnowszej monografii napisanej przez hydrologów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytułowanej Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i kierunki badań  [link]

 


____________________________

03.12.2020 r.

RAPORT: GOSPODAROWANIE WODĄ - Wyzwania dla Polski

Zapraszamy do lektury raportu dotyczącego gospodarowania wodą - wyzwania dla Polski. Dokument podsumowuje problematykę poruszaną w alertach wodnych serii Open Eyes Economy. W gronie geograficznych autorów publikacji znalazł się prof. Jokiel oraz prof. Magnuszewski.

Pełny tekst Raportu [pdf]

 

____________________________

04.10.2020 r.

"Ner. Monografia hydrologiczna niekochanej rzeki" już w księgarniach

Prezentowana publikacja jest pierwszą tak szeroką i zwartą pracą na temat Neru. Dotyczy rzeki, której udział w historycznym rozwoju Łodzi i regionu łódzkiego był i jest ogromny, ale której zasoby wodne – zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym – podlegały i nadal podlegają ogromnym zmianom. O unikalności monografii świadczy także jej szata graficzna – autorskie mapy, powstałe dzięki użyciu nowoczesnych metod i narzędzi GIS oraz wcześniej niepublikowane archiwalne fotografie, mapy i starodruki.

Link do księgarni w zakładce "Monografie do kupienia"

____________________________

25.08.2020 r.

Zmarł prof. Marek Grześ

Z wielkim żalem informujemy, iż w dniu 20 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 74 lat Profesor Marek Grześ, wybitny hydrolog, glacjolog i badacz regionów polarnych.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą w Kościele Rzymskokatolickim Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Wojska Polskiego
w Ciechocinku w dniu 26 sierpnia br. o godz. 13:00, a pogrzeb po jej zakończeniu na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Wołuszewskiej.

Życiorys Profesora Marka Grzesia [pdf]

____________________________

06.07.2020 r.

Alert wodny 3

Zapraszamy do lektury trzeciej części Alertu Wodnego. Grono wodnych geografów redagujących ten dokument poszerzyło się o prof. A. Magnuszewskiego.

Pełny tekst Alertu Wodnego 3 [link]

 

 

____________________________

27.06.2020 r.

Alert wodny 2

Prezentujemy drugą odsłonę Alertu Wodnego. W zespole redakcyjnym Ekspertów czynnie uczestniczy przewodniczący Komisji Hydrologicznej PTG, prof. Paweł Jokiel.

Pełny tekst Alertu Wodnego 2 [link]

 

____________________________

27.06.2020 r.

"Wody Wielkopolski" już w księgarniach

    Wielkopolska od dziesiątków lat zmaga się z niedoborem wody, kurczeniem się zasobów przydatnych do wykorzystania gospodarczego, a także zaopatrzenia ludności. To tutaj w sposób najbardziej widoczny ujawniają się efekty zmiany klimatu. Rozszerzający się obszar suszy wpływa na wyniki produkcji rolnej i zdolność środowiska do regeneracji. Dlatego tak istotna jest ochrona wód i zachowanie dobrej jakości zasobów oraz traktowanie wody jako dobra szczególnego. Prezentowana publikacja zawiera wnikliwą analizę i szeroką monografię zasobów wodnych całego regionu Wielkopolski. Jest to najbardziej obszerna w skali kraju waloryzacja tych zasobów w ujęciu regionalnym, z jednoczesnym odniesieniem się do zagadnień ochrony i zagospodarowania wód, zmian klimatycznych, a także oceny wykorzystania zasobów w rozwoju gospodarczym.
    Rozwój regionu pojmowany jest zawsze w aspekcie rozwoju zrównoważonego. Ochrona i zagospodarowanie wód, podobnie jak kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego, są jego nieodłącznym elementem. Niniejsza publikacja wpisuje się w szeroką sferę działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego i środowiska naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, związanych z zaspokajaniem potrzeb społecznych z jednoczesną dbałością o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
    Linki do księgarni w zakładce "Monografie do kupienia"

____________________________

09.05.2020 r.

Alert wodny

Prezentujemy Alert Wodny, który jest inicjatywą think tanku Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pełny tekst Alertu Wodnego [link] 

____________________________

12.06.2019 r.

Nowa książka

Uprzejmie informujemy o ukazaniu się nowej książki pt. Geografia polska i geografowie w latach II wojny światowej (294 stron, 90 ilustracji). Autorami są: Antoni Jackowski, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Justyna Liro (UJ), zaś wydawcami Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne. Książka jest m.in. dedykowana PTG z okazji setnej rocznicy jego utworzenia.  Jest to pierwsza w międzynarodowej literaturze geograficznej publikacja, prezentująca losy geografii i geografów w latach II wojny światowej w konkretnym kraju. Punktem wyjścia rozważań Autorów jest analiza stanu geografii polskiej w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Był to konieczny zabieg narracyjny i merytoryczny,  bo tylko takie ujęcie pozwoliło ukazać ogrom strat, jakie poniosła w okresie wojny nasza geografia. Z rąk okupantów niemieckich zostali zamordowani m. in. dyrektorzy trzech z pięciu istniejących przed wojną uniwersyteckich Instytutów Geograficznych, profesorowie: Jerzy Smoleński (Kraków), Stanisław Pawłowski (Poznań), Stanisław Lencewicz (Warszawa). Sowieci brutalnie zamordowali w Katyniu i w innych miejscach straceń większość kadry oficersko-geograficznej Wojskowego Instytutu Geograficznego z jego komendantem płk. Jerzym Lewakowskim. Mimo grożących niebezpieczeństw geografowie stawiali obu okupantom czynny opór, czy to jako żołnierze Armii Polskiej, Armii Krajowej i innych ugrupowań podziemnych, czy też jako prowadzący szeroko rozumianą konspiracyjną akcję edukacyjną, czy wreszcie prowadząc studia naukowe. Wielu czyniło to nawet w warunkach ekstremalnych, np. w obozach koncentracyjnych, łagrach, obozach jenieckich, więzieniach. W działaniach skierowanych przeciwko obu wrogom aktywnie angażowała się młodzież, studiująca geografię w konspiracyjnych uczelniach. W dniu 21 kwietniu 1942 r. rozpoczęły się w Warszawie tajne posiedzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego, które zainaugurował Stanisław Lencewicz. Od 1943 r. spotkania PTG odbywały się również w Krakowie. W opracowaniu wykorzystano unikatowe materiały archiwalne i ilustracyjne, często publikowane po raz pierwszy. 

Książkę można zamawiać w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ - telefonicznie +48 12 664 52 50  lub drogą elektroniczną: sekretariat@geo.uj.edu.pl  i poprzez  www.geo.uj.edu.pl  Nakład książki jest ograniczony. 

Po kliknięciu w zdjęcie okładki można zapoznać się ze spisem treści prezentowanej ksiązki

____________________________

25.01.2019 r.

Najnowsza publikacja nt. Komisji Hydrologicznej

Zapraszamy do zapoznania sie z rozdziałem pt. "Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego" [link]. Pochodzi on z monografii pt. "Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności. Tom 3: Historia Komisji Tematycznych PTG, (red.) Sobczyński M., Wyd. UŁ, Łódź, 2018,

____________________________

28.09.2018 r.

Wybory Zarządu Komisji Hydrologicznej PTG na kadencję 2018-2022 

20 września 2018 r. odbyło się w Warszawie sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie Komisji Hydrologicznej PTG.
W wyniku głosowania, jednomyślnie na stanowisko Przewodniczącego Komisji został ponownie wybrany
prof. dr hab. Paweł Jokiel. Funkcję sekretarza Komisji ponownie objął dr hab. Edmund Tomaszewski, prof. UŁ.

Nowy (stary) Zarząd dziękuje za zaufanie i pozdrawia wszystkich Członków i Sympatyków Komisji.

_____________________________

05.07.2018 r.

Międzynarowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferecji oraz galerią fotografii z XXXIII Międzynarodowej Konferencji Hydrologicznej Międzynarowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój [link]

 

_____________________________

27.03.2018 r.

Sesja tematyczna KH PTG

Komisja Hydrologiczna PTG ma zaszczyt zaprosić na sesję tematyczną pt. "Współczesne problemy hydrologiczne", która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30 podczas Kongresu Geografii Polskiej w Warszawie.
Strona Kongresu: http://wgsr.uw.edu.pl/kongres/

 


kliknij tutaj by zobaczyć pdf

_____________________________

19.12.2017 r.

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły [link]

_____________________________

19.12.2017 r.

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania czwartego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły [link]

 

_____________________________

25.09.2017 r.

Podręcznik akademicki "Hydrologia Polski" już w księgarniach

„Hydrologia Polski”, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska, scenariuszy zmian klimatycznych na tle wzrastającej antropopresji.
Podręcznik jest bogato ilustrowany. Czytelnik znajdzie w nim szereg nowych, autorskich map tematycznych, schematów i fotografii, a także wiele zestawień tabelarycznych zawierających informacje pochodzące z najnowszych baz danych. Ich dopełnieniem jest obszerny spis literatury, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę z danego zakresu. Autorami poszczególnych rozdziałów są wysokiej klasy specjaliści w zakresie hydrologii i nauk geograficznych, a jednocześnie doświadczeni wykładowcy oraz dydaktycy reprezentujący niemal wszystkie uniwersyteckie ośrodki hydrologiczne w Polsce.
Idea opracowania podręcznika narodziła się w 2016 roku na jednym z posiedzeń Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jego koncepcję, zakres merytoryczny i skład Zespołu Autorskiego, przygotowali redaktorzy naukowi.

_____________________________

01.10.2016 r.

Zapraszamy do pobrania monografii zawierającej materiały prezentowane podczas Konferencji Naukowo-Technicznej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich "Hydrologia zlewni zurbanizowanych", której współorganizatorem była Komisja Hydrologiczna PTG [link]. Konferencja odbyła się w dniach 22-23 września 2016r. w Warszawie na terenie SGGW.

 

 

 

_____________________________

 03. 12. 2015 r.

W dniu 23 listopada 2015r., na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się posiedzenie Komisji Hydrologicznej PTG w związku z rozpoczęciem prac nad podręcznikiem „Hydrologia Polski”. Na zebranie zaproszeni zostali, poza członkami Komisji, autorzy wszystkich rozdziałów projektowanego podręcznika.

_____________________________

Nowoczesne meody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej Nowoczesne meody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej [link]

_____________________________

02. 06. 2015 r.

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania trzeciego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej [link]

_____________________________

11. 05. 2015 r.

Konferencja naukowa Sosnowiec-Szczyrk 25-27 V 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 2 [link]


_____________________________

22. 12. 2014 r.

Problemy badań wody w XX i XXI wieku

Zapraszamy do pobrania monografii "Problemy badań wody w XX i XXI wieku". Zawiera ona pełne teksty referatów wygłoszonych podczas XXIX Konferencji hydrologicznej "Aspekty  badań wody w XX i XXI wieku", która odbyła się w Gdańsku w 2013 roku. [link]

 

 

_____________________________

Nowa publikacja członków Komisji Hydrologicznej PTG

Właśnie ukazała się książka "Morskie Oko - przyroda i człowiek". Redaktorami publikacji są członkowie Komisji: prof. Adam Choiński i prof. Joanna Pociask-Karteczka.
Link do księgarni internetowej TPN, w której można zamówić książkę znajduje sie tutaj

 

 

 

_____________________________

Źródła Polski

Zapraszamy do pobrania monografii "Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne". Jest ona pokłosiem XXI Konferencji Hydrologicznej pt. "Źródła - środowiskowe aspekty badań", która odbyła się w Łodzi we wrześniu 2006 roku. [link]

 

 

_____________________________

Woda w mieście

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXX Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej
Woda w mieście [link]


______________________________

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania drugiego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Woda w mieście. [link]

 

 

 


pp