Członkowie Komisji Hydrologicznej PTG


prof. dr hab. Zygmunt Babiński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
Instytut Geografii
85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
52 349-62-50 wew. 33
zygmunt.babinski@gmail.com

dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Geografii
Katedra Limologii
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
58 523-65-49
bajka37@wp.pl

dr hab. Mieczysław Banach, prof. AP
Akademia Pomorska w Słupsku
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Instytut Geografii i Studiów Regionalnych
76 - 200 Słupsk, ul. Partyzantów 27
banach_apsl@wp.pl

dr Anna Bojarczuk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Hydrologii
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 
 12 664 52 44
 anna.bojarczuk@uj.edu.pl

dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłdowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Instytut Nauk o Ziemi i Środoqwisku
Katedra Hydrologii i Klimatologii
20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2d
 81 537 68 78
 stanislaw.chmiel@mail.umcs.pl

prof. dr hab. Adam Choiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
61-680 Poznań, ul. Dzięgielowa 27
61 829-62-60
choinski@amu.edu.pl

prof. dr hab. Roman Cieśliński
Uniwersytet Gdański
Wydział Oceanografii i Geografii
Instytut Geografii
Katedra Hydrologii
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
58 523-65-29
georc@ug.gda.pl

prof. dr hab. Tadeusz Ciupa
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Instytut Geografii
Zakład Hydrologii i Geoinformacji
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
41 349-63-71
tadeusz.ciupa@ujk.edu.pl

prof. dr hab. Stanisław Czaja
Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Geografii Fizycznej
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Obszarów Zurbanizowanych
41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60
32 368-92-97
stanislaw.czaja@us.edu.pl

prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Instytut Geografii Fizycznej
Zakład Hydrologii
00-927 Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 30
msgutryk@uw.edu.pl

dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Biologiczno-Chemiczny
Instytut Biologii
Zakład Ochrony Środowiska
15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 1J
85 738-83-96
rudczyk@uwb.edu.pl

prof. dr hab. Paweł Jokiel
Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk Geograficznych
Instytut Klimatologii i Hydrologii
Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej

90-139 Łódź, ul. Narutowicza 88
42 665-59-44
pawel.jokiel@geo.uni.lodz.pl

prof. dr hab. Elżbieta Kupczyk
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Instytut Geografii
Zakład Hydrologii i Geoinformacji
25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15
elzbieta.kupczyk@gmail.com

prof. dr hab. Włodzimierz Marszelewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Nauk o Ziemi
Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
87-100 Toruń, ul. Lwowska 1
56 611-26-12
marszel@umk.pl

prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej
Zakład Hydrologii
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 2CD
81 537-68-72
zdzislaw.michalczyk@umcs.lublin.pl

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Hydrologii
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
12 664-52-77
joanna.pociask-karteczka@uj.edu.pl

prof. dr hab. Roman Soja
Polska Akademia Nauk
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
Zakład Badań Geośrodowiska
31-018 Kraków, ul. Św. Jana 22
12 429-28-95
soja@zg.pan.krakow.pl

dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Instytut Geografii Fizycznej
Zakład Hydrologii
00-927 Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 30
22 552-06-35,
usomorow@uw.edu.pl

prof. dr hab. Mirosław Żelazny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Geografii i Geologii
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Zakład Hydrologii
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
12 664 52 76
miroslaw.zelazny@uj.edu.pl

______________________________

Odeszli od nas:

dr Jerzy Bieroński (1950 – 2012)
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Robert Bogdanowicz, prof. UG (1963 – 2011)
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Wojciech Chełmicki (1954 – 2011)
Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Zygmunt Churski (1927 – 2006)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Jan Drwal (1943 – 2012)
Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Irena Dynowska (1929 – 1995)
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Ryszard Glazik, prof. UMK (1943 – 2018) 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Andrzej T. Jankowski (1938 – 2014)
Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Alfred Kaniecki (1941– 2016)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr Kazimierz Łomniewski (1907 – 1978)
Uniwersytet Gdański

dr hab. Zygmunt Maksymiuk, prof. UŁ (1932  2021)
Uniwersytet Łódzki

prof. dr hab. Zdzisław Mikulski (1920 – 2016)
Uniwersytet Warszawski

doc. dr Władysław Mrózek (1909 – 2001)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr hab. Jan Tomaszewski, prof. UWr (1936-2017)
Uniwersytet Wrocławski

dr Helena Werner-Więckowska (1910 – 1996)
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Tadeusz Wilgat (1917 – 2005)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Michał Żurawski (1927 – 1985)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


pp