Zdjęcie uczestnikówProgram konferencji

Pełne teksty referatów  

Zdjęcia z obrad

Naukowa sesja terenowa

Krajoznawcza sesja terenowa


pp