Konferencje hydrologiczne organizowane

pod auspicjami Komisji Hydrologicznej PTG

 

 

 Numer

 Nazwa konferencji

 Miejsce, rok

 Pobierz

-

V Konferencja Krenologiczna

Kazimierz Dolny, 2023

 

XXXIV

Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody 

Poznań, 2023

 

-

IV Krajowy Kongres Hydrologiczny

Warszawa, 2022

[materiały konferencyjne]

-

Hydrologia w zarządzaniu zasobami wodnymi

Kraków, 2021

[materiały konferencyjne]

XXXIII

Międzynarodowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój

Bydgoszcz - Eberswalde, 2018

[materiały konferencyjne]

XXXII

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Toruń, 2017

[materiały konferencyjne]

XXXI

Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej

Sosnowiec - Szczyrk, 2015

[materiały konferencyjne]

 XXX

Woda w mieście

Kielce, 2014

[materiały konferencyjne]

 XXIX

Aspekty badań wody w XX i XXI wieku

Gdańsk, 2013

 

 XXVIII

Gospodarowanie zasobami wodnymi w zmieniającym się    środowisku

Toruń, 2012

 

 XXVII

Woda – Środowisko – Zmiany

Poznań – Dymaczewo, 2010

 

 XXVI

Woda w badaniach geograficznych

Kielce, 2010

 

 XXV

Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska

Sosnowiec – Zakopane, 2009

 

 XXIV

Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych

Gdańsk – Sobieszewo, 2009

 

 XXIII

Wody na obszarach chronionych

Pieskowa Skała, 2008

 

 XXII

Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym

Lublin – Krasnystaw, 2007

 

 XXI

Źródła – środowiskowe aspekty badań

Łódź, 2006

 

 XX

Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej

Kielce – Wólka Milanowska, 2001

 

 XIX

Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza

Kraków – Dobczyce, 1999

 

 XVIII

Źródła i ich rola w środowisku i znaczenie w gospodarce wodnej

Łódź, 1997

 

 XVII

Hydrologia u progu XXI wieku

Warszawa – Mądralin, 1996

 

 XVI

Dziejowe przemiany stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych
Polski i Niemiec

Poznań, 1995

 

 XV

Dziejowe przemiany stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych

Poznań – Sosnowiec, 1994

 

 XIV

Problemy hydrologii regionalnej

Wrocław – Karpacz, 1994

 

 XIII

Przeobrażenia stosunków wodnych na obszarach silnej antropopresji

Sosnowiec, 1991

 

 XII

Antropogeniczne i naturalne tendencje rozwoju jezior i mokradeł w Polsce

Toruń – Bachotek, 1988

 

 XI

Hydrologia regionalna i procesy hydrologiczne w zlewniach

Poznań, 1986

 

 X

Rola badań jeziornych w poznaniu stosunków wodnych pojezierzy

Gdańsk – Sopot, 1984

 

 IX

Wpływ działalności gospodarczej na stosunki wodne regionu łódzkiego

Łódź, 1981

 

 VIII

Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych

Lublin, 1979

 

 VII

Rozwój polskiej hydrografii w dziesięcioleciu 1966-1975 i jej rola we współczesnej hydrologii

Warszawa – Dębe, 1976

 

 VI

Wpływ gospodarczej działalności człowieka na stosunki wodne województwa bydgoskiego

Toruń, 1973

 

 V

Problematyka wodna w świetle kartowania hydrograficznego

Kraków, 1971

 

 IV

Problematyka hydrograficzna województwa gdańskiego

Gdańsk, 1970

 

 III

Dorobek ośrodka poznańskiego w zakresie hydrografii

Poznań, 1969

 

 II

Warstwowo-szczelinowe wody podziemne w utworach kredowych Wyżyny Lubelskiej oraz problem zaopatrzenia w wody wsi i miast województwa

Lublin, 1968

 

 I

Badania hydrograficzne w dwudziestoleciu PRL

Gdańsk, 1965

 


pp