Program konferencji 

Streszczenia referatów

Obrady w Krakowie

Wybrane prezentacje wystąpień konferencyjnych 

Publikacje wybranych wystąpień konferencyjnych 


pp