Linki

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Gdański – Katedra Hydrologii
Uniwersytet Gdański – Katedra Limnologii
Uniwersytet Jagielloński – Zakład Hydrologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Zakład Hydrologii i Geoinformacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych
Uniwersytet Łódzki – Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Zakład Hydrologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Szczeciński – Pracownia Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Uniwersytet Śląski - Katedra Geografii Fizycznej
Uniwersytet Warszawski – Zakład Hydrologii

 

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich
Polskie Towarzystwo Limnologiczne
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Komitet Gospodarki Wodnej PAN
Ministerstwo Środowiska
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
Instytut Ochrony Środowiska – PIB

 

International Hydrological Programme UNESCO
Flow Regimes from International Experimental and Network Data (FRIEND)
Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins  (ERB)
The International Association of Hydrological Sciences (IAHS)
International Water Management Institute (IWMI)
U.S. Geological Survey (USGS)
Hydrologic Engineering Center
World Meteorological Organization


pp