Publikacje wydawane pod auspicjami

Komisji Hydrologicznej PTG

 

2020

Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody. Współczesne problemy i kierunki badań. (red.) D. Wrzesniński, R. Graf, A. Perz, Plewa K., Studia i Prace z Geografii, 83, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań

2019

Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, (red.) J.Pociask-Karteczka, Institute of Geography and Spatial Management Jagielonian University, Baltic University Programme, Tatra Mountain Park, Kraków

2018

Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Jokiel P., (red.) Sobczyński M., Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności., T. 3: Historia Komisji Tematycznych PTG, Wyd. UŁ, Łódź, 2018, ss. 149-162

2017

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły, (red.) W. Marszelewski, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 4, Wyd. Nauk. UMK, Toruń

2016

Hydrologia zlewni zurbanizowanych, (red.) L. Hejduk, E. Kaznowska, Monogr. Kom. Gosp. Wod. PAN, 39, Wyd. KGW-PAN, IMGW-PIB, Warszawa

2015

Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej, (red.) D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 3, Wyd. PTG O. Katowice, Sosnowiec

2014

Problemy badań wody w XX i XXI wieku, (red.) R. Cieśliński, K. Jareczek-Korzeniewska, UG, Gdańsk 

Woda w mieście, (red.) T. Ciupa, R. Suligowski, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 2, IG UJK, Kielce

2012

Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska, (red.) W. Marszelewski, Monogr. Kom. Hydrol. PTG, 1, Wyd. UMK, Toruń

Wody w parkach narodowych Polski, (red.) R. Bogdanowicz, P. Jokiel, J. Pociask-Karteczka, IGiGP UJ, Kraków

2010

Woda w badaniach geograficznych, (red.) T. Ciupa, R., Suligowski, IG UJK, Kielce

2009

Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, (red.) A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman,  WNoZ UŚ, Sosnowiec

Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, (red.) R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda, FRUG, Gdańsk

2008

Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, (red.) M. Ziułkiewicz, Wyd. UŁ, Łódź

Wody na obszarach chronionych, (red.) J. Partyka, J. Pociask-Karteczka, IGiGP UJ, Kraków

2007

Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym, (red.) Z. Michalczyk, Wyd. UMCS, Lublin

Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne, (red.) P. Jokiel, P. Moniewski, M. Ziułkiewicz,
Wyd. Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Regina Poloniae, Częstochowa


pp