Program konferencji oraz streszczenia referatów  

Pełne teksty referatów  

Dzień pierwszy

Dzień drugi


pp